Ouders

Voorlichtingsavonden van po naar vo

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een grote stap, ook voor ouders. Op de voorlichtingsavonden voor ouders krijgt u informatie over de overstap en uiteraard leert u het Zaanlands Lyceum kennen. 

Nadere informatie over deze voorlichtingsavonden volgt later in het schooljaar.

Het Zaanlands Lyceum

Er zijn verschillende redenen waarom leerlingen kiezen voor het Zaanlands Lyceum. Hier staat een aantal van onze speerpunten:

 • Duidelijke regels, afspraken en verwachtingen
 • Veel mogelijkheden om talenten te ontwikkelen
 • Goede sfeer tussen docenten en leerlingen
 • Individuele leerroutes
 • Licht en kleurrijk gebouw

Het Zaanlands Lyceum kent een eenjarige brugperiode. Binnen deze brugperiode kiezen leerlingen uit:

 • Brugklas havo/vwo*
 • Atheneum
 • Atheneum bètaplus
 • Gymnasium
 • Gymnasium bètaplus

*Aan het einde van leerjaar 1 wordt bepaald of een leerling naar 2 havo of naar 2 vwo gaat.

Open de brochure

Aanmelding & inschrijving

De aanmelding voor het Zaanlands Lyceum vindt plaats via het primair onderwijs. Leerlingen met een vo-advies havo of havo/vwo worden geplaatst in de brugklas havo/vwo. Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen uit 5 richtingen. Wij vragen de ouders deze richting aan te geven in de digitale aanmelding. U kunt dit aangeven in het OKR dat u van de basisschool ontvangt, dat is het Onderwijskundig rapport waarin het vo-advies wordt benoemd en toegelicht. In het OKR kunt u in het veld ‘zienswijze van ouders’ aangeven voor welke richting op het Zaanlands Lyceum u kiest.

Heeft uw kind vwo-advies? Noteert u dan een van de volgende keuzes:

 • Brugklas havo/vwo
 • Atheneum
 • Atheneum bètaplus
 • Gymnasium
 • Gymnasium bètaplus

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Kim van der Meer, afdelingsleider, 
via 075  6170055 of Kim van der Meer k.vandermeer@zaanlands.nl 

Keuzegids de overstap

In deze gids vindt u informatie over de overstap van groep 8 naar het vo in de Zaanstreek. Ook vindt u hierin een overzicht van alle Zaanse vo-scholen. 

Informatie PO-VO

Op de website https://povo-zaanstreek.nl vindt u alle informatie over het proces van overstappen. We raden u aan deze website goed door te nemen. Als u vragen heeft, staan we u graag te woord.